Andělé u konce s dechem

Dokument z televizního cyklu o závislosti Když musíš, tak musíš?

Neuvěřitelný příběh mladíka, který byl odsouzen na deset let za podání tvrdých drog. Dokument je výpovědí o společnosti, která se nesystémově a často nespravedlivě pokouší vyrovnat s problematikou tvrdých drog. Film
chce současně přispět k vyvrácení mýtů, které hluboce zakořenily u široké laické veřejnosti: lidé, kteří drogám propadli, jsou zločinci, můžou si za vše sami a měli by být izolováni od společnosti, mne a mých blízkých se
drogy netýkají, mé děti jsou rozumné, poslušné a dobře vedené, drogy ohrožují jenom životní outsidery a děti z rozvrácených rodin; jakékoliv, byť jednorázové setkání s drogou je cosi jako osudová životní tragédie,
předurčující, že člověk navždy propadne drogám… (28 min.)

Námět, scénář a režie: Martin Slunečko
© Martin Slunečko- NIKÉ TV production a Česká televize 2003