Když musíš, tak musíš?

Desetidílný cyklus filmových dokumentů o závislosti

Cyklus uměleckých dokumentů přináší nové pohledy na naši drogovou scénu a její sociální, zdravotní, psychologický, právní i kriminální kontext. Autoři koncepce tohoto cyklu, filmoví tvůrci Tomáš Škrdlant a Martin Slunečko, se proto spojili s dalšími autory a tak vznikl desetidílný formát pro veřejnoprávní televizi spojený s využitím filmů v primární protidrogové prevenci. Projekt využila společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Na cyklu se podíleli čeští filmoví dokumentaristé společně s jedním mladým autorem: Helena Třeštíková, Tomáš Škrdlant, Robert Sedláček, Martin Slunečko, Jan Šikl, Martin Štoll a Tomáš Třeštík.

Dramaturgická stavba všech dílů cyklu pracuje s jedním nebo s několika příběhy, jejichž vzájemná skladba a kontext nabízí divákovi objev něčeho nového. Filmy vytvořené v jednotně dramaturgicky vedeném cyklu nabízejí divákovi setkání s vybranou realitou v takové hloubce a různorodosti pohledů, jakou mu jeho osobní životní zážitky obvykle neumožňují. Autorský postoj tvůrců filmů byl v průběhu realizace konfrontován s postoji odborníků, na obrazovce však většinou vidíme jen „protagonisty“; prostřednictvím jejich výběru a poté i výběrem části z mnoha hodin materiálu, který byl natočen, dávají autoři najevo svůj postoj.

O kopie je možno žádat na sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
© Martin Slunečko- NIKÉ TV production a Česká televize 2003