1. Všichni jsme feťáci

kamera: Martin Kubala
režie: Jan Šikl

Obrazová úvaha o člověku a závislosti. Úvodní díl cyklu deseti dokumentární filmů mapující osobní a společenské problémy zneužívání látek proměňujících vědomí. Závislost je obvykle vnímána jako patologie. Ale hlubší podstata závislosti není patologická – patří k „univerzalitě lidské touhy“. Všichni jsme na něčem nebo na někom závislí. Chceme být. I sám sklon k závislosti na látkách proměňujících vnímání, patří k základním vlastnostem lidské psychiky a problémy alkoholismu i závislosti na ilegálních drogách jsou pouze negativní podobou této všeobecné a hodnotově neutrální skutečnosti.

„Chceme ukázat hlubší, obecnější rovinu závislostní problematiky, než je ta běžně ukazovaná, patologizovaná, problémová, onálepkovaná drogová závislost,“ říká režisér Jan Šikl. „Chceme relativizovat způsob, jakým společnost vnímá závislost jako takovou a který ovlivňuje i postoj k její specifické formě – drogové závislosti. Postoj, který je v principu obranný. Je to zjednodušený, rozštěpený obraz, jenž má umožnit zaujmout jednoznačný postoj. Společnost, stejně jako jednotlivec, si pomáhají zjednodušením, polarizují na dobrý – špatný, bílý – černý, my – oni. Potřebuje společnost ještě takové zjednodušení? Je to efektivní?“

Když musíš, tak musíš?