6. My z klubů

kamera: Tomáš Třeštík
režie: Tomáš Třeštík

Film o drogách na taneční scéně představuje (většinou) mladé lidi pohybující se v prostředí taneční scény, drogy, které se na ní vyskytují i taneční scénu samu. Tomu jsou přizpůsobeny i obrazové prostředky – film má výraznou estetickou a dynamickou formu, klipový rytmus. Také tento film boří jeden mýtus, i když jen svým podtextem: „Extáze není nebezpečná.“ – Sama o sobě možná nevede ke vzniku drogové závislosti, ale při tanci, vyčerpání a přehřátí ohrožuje uživatele selháním organismu – a navíc přes opačná ujišťování mladistvých milovníků tance do tohoto prostředí proniká i pervitin. A ten už závislost vyvolává pravidelně. Vedle rizikových látek je rizikem i prázdnota života, který se sune od jednoho večírku ke druhému. Tohoto poučení se vnímavému divákovi dostane. Nelze však vyloučit, že na první shlédnutí bude některé velmi mladé diváky zobrazené prostředí okouzlovat, proto je nutné u mladších diváků doprovodit shlédnutí filmu diskusí, která bude korigovat případné povrchní postoje.

Také tento film má průvodkyni – dívku, která byla od 13 let nadšenou návštěvnicí různých party, později však si začala i s pervitinem. Ve filmu velmi otevřeně hovoří i její matka.

Když musíš, tak musíš?