8. Andělé u konce s dechem

kamera: Miroslav Souček
režie: Martin Slunečko

Dokument Martina Slunečka do jisté míry zastřešuje celý cyklus – podává informaci o postoji společnosti k drogám. Je to postoj převážně represivní. Příběhy ve filmu obsažené jsou proto snímány s dokumentární přesností, s uvedením křestního jména vězně, místa výkonu trestu a délky trestu. Dokument je ztvárněn ve dvou rovinách: příběhy několika mladých lidí se proplétají v krátkých sekvencích s výpověďmi odborníků a nutnou mírou komentáře; převážně jsou tyto příběhy vyprávěné u kavalce vězeňské cely nebo terapeutické komunity.

Ústředním motivem je neuvěřitelný, dramatický příběh Petra Š., který byl poslán na deset let do Valdic za to, že svému kamarádovi poskytl na ulici tvrdou drogu a ten zřejmě na předávkování za nevyjasněných okolností zemřel. Soud nevzal v potaz ani skutečnost, že se obžalovaný Petr Š. pokoušel svého kamaráda, který po dávce náhle zkolaboval, odvézt do nemocnice a že jej poté předal domů rodičům… Dotyčný zemřel sám na chatě, odkud rodiče poté, co jej převzali od Petra Š., odjeli a nechali jej bez pomoci.

Druhým příběhem jsou životní osudy Honzy M., který byl dealerem heroinu v Praze, má podmíněný trest a několikrát se pokoušel léčit v terapeutických komunitách. Co oba hrdiny filmu spojuje: jsou ze slušných rodin, poskytli svému okolí tvrdou drogu a společnost – v jednom případě velmi tvrdě- odpověděla represí. Dokument je výpovědí o společnosti, která se nesystémově a často nespravedlivě pokouší vyrovnat s problematikou tvrdých drog. Film chce současně přispět k vyvrácení mýtů, které hluboce zakořenily u široké laické veřejnosti: lidé, kteří drogám propadli, jsou zločinci, můžou si za vše sami a měli by být izolováni od společnosti, nejlépe za mřížemi; mne a mých blízkých se drogy netýkají, mé děti jsou rozumné, poslušné a dobře vedené, drogy ohrožují jenom životní outsidery a děti z rozvrácených rodin; jakékoliv, byť jednorázové setkání s drogou je cosi jako osudová životní tragédie, předurčující, že člověk navždy propadne drogám.

Když musíš, tak musíš?