Svět Erazima Koháka

Dokument o předním českém filozofovi, který se po 44 letech amerického exilu vrátil do vlasti. Dokument zachycuje poslední měsíce působení profesora Koháka na Bostonské universitě v USA, jeho dřevěný dům, který si vlastnoručně postavil v lesích New Hampshiru i jeho život v paneláku na pražském Jižním městě. Dokument propojuje jedna z přednášek, kterou prof. Kohák přednesl členům Společnosti pro trvale udržitelný život v roce 1994. Dokument je ohlédnutím za vědeckou a učitelskou dráhou exulanta i pohledem na základní lidské hodnoty a odpovědí na některé otázky, jak chránit a zachovat životní prostředí. (česká a anglická verze)

Námět, scénář, režie: Martin Slunečko.
© MŽP ČR 1996
vysílání Česká televize 1996, 1998
Cena diváků na Festivalu TSTTT 1996 v Uherském Hradišti
Cena za scénář na Mezinárodním festivalu EKOFILM 1997